Glasgow Scotland. Fergus McCreadieGlasgow Scotland. Fergus McCreadieGlasgow Scotland. Fergus McCreadie